Regulamin wydarzenia

Regulamin I Zjazdu Absolwentów, Przyjaciół i Studentów WFiIS AGH

Biorąc udział w I Zjeździe Absolwentów, Przyjaciół i Studentów WFiIS AGH, zwanym dalej „spotkaniem”, ”wydarzeniem” lub „imprezą” uczestnik akceptuje poniższy regulamin.

1.  Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Studentów i Absolwentów AGH „ACADEMICA”, współorganizatorami są Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH oraz Wydziałowa Rada Samorządu Studentów Wydziału Fizyki
i Informatyki Stosowanej AGH.

2.  Wydarzenie odbywa się dn. 18.04.2015r. w pawilonie D-10 Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie (budynek Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH) oraz w Klubie Studio. Do wzięcia udziału w części obchodów Zjazdu odbywającej się w Klubie Studio konieczne będzie posiadanie imiennego identyfikatora, który uczestnik otrzyma przy rejestracji w dniu wydarzenia.

3.  Do wzięcia udziału w wydarzeniu konieczne jest zapisanie się przy pomocy formularza dostępnego na stronie http://samorzad.agh.edu.pl/zjazd oraz opłacenie uczestnictwa na konto podane na stronie. Opłata za uczestnictwo wynosi 95 zł i obejmuje otrzymanie zestawu upominkowego oraz wstęp na imprezę oraz udział w bankiecie, koncercie Orkiestry Reprezentacyjnej AGH oraz występie zespołu teatralnego So Close! a także inne atrakcje przewidziane w programie wydarzenia.

4.  Uczestnikiem być pracownik, absolwent lub student Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej oraz każda osoba czująca się związana z Wydziałem Fizyki i Informatyki Stosowanej oraz jednostkami będącymi jego poprzednikami. Każdy uczestnik otrzyma przy rejestracji zestaw upominkowy oraz identyfikator uprawniający do wejścia na teren Klubu Studio. Rejestracja będzie trwać od godziny 16:00 i odbywać na parterze pawilonu
D-10, następnie zostanie przeniesiona do Klubu Studio.

5.  W przypadku nieobecności uczestnika, opłata za udział w wydarzeniu nie będzie zwracana. W przypadku uprzedzenia o nieobecności z minimum 2-tygodniowym wyprzedzeniem, o ewentualnym zwrocie całości lub części kosztów decyduje organizator.

6.  Uczestnik biorący udział w wydarzeniu bierze pełną odpowiedzialność prawną i finansową za swoje czyny.

7.  Osoba wpuszczająca na imprezę może odmówić (po konsultacji z organizatorem lub bez niej) wejścia na imprezę, jeżeli stwierdzi, że uczestnik jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, lub też stwarza potencjalne zagrożenie dla uczestników biorących udział w imprezie.

8.  Osoba, u której w trakcie trwania imprezy zostanie stwierdzona nietrzeźwość lub złe zachowanie niegodne pracownika, absolwenta lub studenta Akademii Górniczo-Hutniczej zostanie wyproszona bez możliwości powrotu na wydarzenie.

9.  Na teren imprezy zabrania się wnoszenia własnego pożywienia lub napojów zakupionych poza lokalem, trujących substancji ciekłych lub gazowych oraz wszelkich materiałów mogących stwarzać zagrożenie uczestników imprezy. Organizator zastrzega sobie prawo przeglądania odzieży i przenoszonego bagażu osób wchodzących na imprezę, w przypadkach określonych przepisami prawa, osoby, które odmówią poddania się tej czynności nie będą wpuszczone.

10.  W przypadku zdarzeń, które nie są zawarte w w/w regulaminie obowiązuje Regulamin Uczelni, Miasteczka Studenckiego AGH oraz Regulamin Studiów.

11.  Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie i programie wydarzenia. Organizator ma obowiązek poinformować Uczestników o wszelkich ewentualnych zmianach w Regulaminie .