O Zjeździe…

MAMY PONAD 250 ZAPISANYCH UCZESTNIKÓW! DZIĘKUJEMY ZA ZAINTERESOWANIE!

I Zjazd Absolwentów, Przyjaciół i Studentów WFiIS AGH to impreza skierowana do wszystkich osób związanych z Wydziałem Fizyki i Informatyki Stosowanej oraz poprzednikami: Wydziałem Fizyki i Techniki Jądrowej, Międzyresortowym Instytutem Fizyki i Techniki Jądrowej AGH, Instytutem Techniki Jądrowej i pozostałymi.

Organizatorami są Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH, Wydziałowa Rada Samorządu Studentów WFiIS AGH oraz Fundacja Studentów i Absolwentów AGH w Krakowie „ACADEMICA”.

Pomysł na wydarzenie powstał w głowach członków Wydziałowej Rady Samorządu Studentów podczas jednego z wyjazdów szkoleniowo-integracyjnych i zyskał powszechną aprobatę pracowników, doktorantów, studentów i pozostałych osób związanych z WFiIS AGH. Już od dawna wyczuwało się chęć do zapoczątkowania takiej inicjatywy, zorganizowania spotkań z absolwentami, którzy czują tęsknotę do czasów, w których studiowali bądź pracowali na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej. Mamy nadzieję, że tegoroczny zjazd zapoczątkuje tradycję i pomoże utrzymać przyjacielskie stosunki panujące na Wydziale.

Obchody zjazdu planowane są na dzień 18.04.2015r., pierwsza część w budynku Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH (pawilon D-10) a druga w Klubie Studio. Koszt uczestnictwa w Zjeździe wynosi 95 zł/os.

Wydarzenie pod patronatem honorowym Prorektora ds. Nauki oraz byłego Dziekana Wydziału prof. dr. hab. inż. Zbigniewa Kąkola